Tarieven

Code    ­
Prestatie   Tarief
C11 Periodieke controle 21,09
C13 Probleemgericht consult 21,09
C22 Schriftelijke medische annamnese 21,09
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   ­
99,92
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan 27,76
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 55,51
C80 Mondzorg aan huis 16,65
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44,41
C85 Weekendbehandeling 21,09
C86 Avondbehandeling 21,09
C87 Nachtbehandeling 21,09
Code    ­
Prestatie   Tarief
X10 Kleine röntgenfoto 15,54
X21 Kaakoverzichtsfoto 66,61
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandloze kaak     ­
66,61
X24 Schedelfoto 29,98
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 133,23
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,51
Code    ­
Prestatie   Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min   ­ 12,44
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 min 12,44
M03 Gebitsreiniging per 5 min 12,44
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelment 24,98
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,65
M10 Fluoridebehandeling, methode I 27,76
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,20
M61* Mondbeschermer 24,98
Code    ­
Prestatie   Tarief
A15 Oppervlakte verdoving 7,22
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving    ­ 13,88
A20 Behandeling onder algehele narcose ­  kostprijs
Code    ­
Prestatie   Tarief
B10 Introductie roesje (uitleg lachgassedatie)    ­ 27,76
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 27,76
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 36,20
Code    ­
Prestatie   Tarief
V93 Drievlaksvulling composiet 69,39
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,10
V60 Indirecte pulpa-overkapping 16,81
V70* Parapulpaire stift 11,10
V80* Wortelkanaalstift 19,43
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,33
V81 eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 34,42
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 48,29
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 59,40
V84 meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 78,83
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 66,61
V91 Eenvlaksvulling composiet 44,41
V92 Tweevlaksvulling composiet 58,29
V30 Fissuurlak eerste element 24,98
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 13,88
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament    ­ 5,55
Code    ­
Prestatie   Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,29
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 39,23
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,82
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44,83
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten    ­ 46,81
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 100,86
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 145,69
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 190,52
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 235,35
E85 Elektronische lengtebepaling 14,01
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,81
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,83
E51 Verwijderen van kroon of brug 33,62
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 28,02
E53 Verwijderen van wortelstift 39,23
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28,02
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28,02
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 39,23
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28,02
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 78,45
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke zitting 50,43
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 42,03
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,83
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 56,04
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28,02
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,83
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,81
E97* Uitwendig bleken per kaak 70,40
E98 Materiaal voor thuisbleken Kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping 28,02
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,21
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22,41
E44 Verwijderen spalk 5,60
E45 Aanbrengen rubberdam 11,21
E31 Snij-/ hoektand 112,07
E32 Premolaar 156,90
E33 Molaar 201,73
E34* Aanbrengen retrogarde vulling 22,41
E36* Het trekken van een element met re-implantatie 78,45
E37 Kijkoperatie 67,24
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 75,65
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 56,04
Code    ­
Prestatie   Tarief
R08* Eenvlaks composiet inlay 67,24
R09* Tweevlaks composiet inlay 128,88
R10* Drievlaks composiet inlay 168,11
R11* Eenvlaksinlay 100,86
R12* Tweevlaksinlay 156,90
R13* Drievlaksinlay 224,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 28,02
R24* Kroon 246,56
R28* Endokroon, indirect vervaardigd 67,24
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 56,04
R31 Opbouw plastisch materiaal 33,62
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode 56,04
R33* Gegoten opbouw, directe methode 112,07
R40* Eerste brugtussendeel 168,11
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 84,05
R46* Brugverankering, per anker 56,04
R49 Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen 140,09
R50* Metalen fixatiekap met afdruk 28,02
R55* Gipsslot met extra afdruk 28,02
R60* Plakbrug zonder preparatie 112,07
R61* Plakbrug met preparatie 168,11
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 39,23
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,41
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 61,64
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond    ­ 61,64
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33,62
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,41
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,41
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 56,04
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28,02
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28,02
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 67,24
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 107,98
R80* Temporaire, eerste voorziening 27,00
R85* Temporaire, volgende voorziening 10,80
R90* Gedeeltelijk voltooid werk ­    ***

*** Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Code    ­
Prestatie   Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 140,09
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 89,66
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 61,64
G61 Instructie spieroefeningen 56,04
G62* Occlusale spalk 151,30
G63* Repositiespalk 224,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28,02
G65* Indirect planmatig inslijpen 308,20
G66 Biofeedbacktherapie 50,43
G67 Behandeling triggerpoint 61,64
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding 56,04
G69* Opbeetplaat 61,64
G10 Niet standaard beetregistratie 84,05
G11 Scharnierasbepaling 84,05
G12 Centrale relatiebepaling 78,45
G13 Protrale/laterale bepalingen 56,04
G14 Instellen volledige instelbare articulator, pantograaf en registratie    ­ 504,32
G15 Voor het behouden van beethoogte 28,02
G16 Therapeutische positiebepaling 28,02
G20 Beetregistratie intra-oraal 56,04
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 280,18
G72 Controlebezoek MRA 28,02
G73* Reparatie MRA met afdruk 44,83
Code    ­
Prestatie   Tarief
H11 Trekken tand of kies 42,03
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31,38
H21 Kosten hechtmateriaal 5,93
H26 Hechten weke delen 61,64
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling    ­ 56,04
H55 Terugzette/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,81
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 67,24
Code    ­
Prestatie   Tarief
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 33,62
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28,02
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 56,04
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 84,05
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 168,11
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 61,64
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,81
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen 229,75
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen 313,80
P31* Wortelkap met stift 140,09
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 84,05
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 56,04
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element    ­ 14,01
P45* Noodkunstgebit 112,07
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak 168,11
P25* Volledig kunstgebit onderkaak 224,14
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 364,23
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 28,02
P14 Individuele afdruk met randopbouw 61,64
P37 Frontopstelling in aparte zitting 33,62
P27 Reoccluderen 56,04
P28 Naregistratie en remounten 56,04
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 61,64
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 84,05
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28,02
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 28,02
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 33,62
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 44,83
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 39,23
P01* Opvullen volledige kunstgebit, indirect zonder randopbouw 39,23
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 84,05
P03* Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 56,04
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 84,05
P70* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 156,90
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 16,81
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 44,83
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 39,23
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 39,23
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw 84,05
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw 56,04
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw 84,05
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk 16,81
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk 44,83
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 44,83
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 44,83
Code    ­
Prestatie   Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 148,49
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 162,50
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 30,26
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 22,41
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 86,86
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling    ­ 100,86
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 44,83
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 78,45
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 58,84
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 113,19
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhgiënist 85,17
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 150,74
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 113,19
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 148,49
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 162,50
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 56,04
T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 150,74
T91 Pocketregistratie 33,62
T92 Parodontiumregistratie 67,24
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 39,23
T94 Behandeling tandvleesabces 75,65
T57 Toepassing lokaal medicament 60,52
T95* (Draad)Spalk 22,41

 

Code    ­
Prestatie   Tarief
J01 initieel onderzoek implantologie 72,85
J02 Verlengd onderzoek implantologie 112,07
J03 Proefopstelling 151,30
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 50,43
J08 Aanbrengen botvervangers in extractiewond 22,41
J09 Ophoging bodem bijholte eerste kaakhelft 268,97
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 168,11
J11 Prepareren donorplaats 151,30
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 162,50
J13 Kaakverbreding en/f verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 78,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik ­ kostprijs
J06 Vrijleggen foramen mentale 33,62
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 95,26
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 95,26
J17 aanvullende ophoging bodem bijholte 145,69
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 67,24
J19 Toeslag esthetische zone 72,85
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak 218,54
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 78,45
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 128,88
J23 Plaatsing eerste Healing Abutment (wondheler) 84,05
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 28,02
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 50,43
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 184,92
J27 Vervangen implantaat 218,54
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste 117,68
J31 Volgend bindweefseltransplantaat 56,04
J32 Verwijderen gefactureerd abutment/occlusale schroef 128,88
J40* Twee magneten/drukknoppen 173,71
J41* Elke volgende magneet, drukknop 39,23
J42* Staaf tussen twee implantaten 229,75
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 72,85
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 28,02
J50* Boven- en onder klikgebit 577,17
J51* Onder-klikgebit 375,44
J52* Boven-klikgebit 375,44
J53* Omvorming klikgebit 112,07
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 145,69
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 168,15
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 196,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 95,26
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten 123,28
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten    ­ 151,30
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 61,64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 100,86
J70* Opvullen zonder staafdemontage 156,90
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 196,13
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 224,14
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 252,16
J74* Reparatie zonde staafdemontage 61,64
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 117,68
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 145,69
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 173,71
J97 Overheadkosten implantaten 201,91
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 114,27
Code     ­
Prestatie   Tarief
F121A Eerste consult 21,29
F122A Vervolg consult 21,29
F123A Controlebezoek 12,91
F124A Second opinion 100,86
F125A Maken gebitsmodellen 27,78
F126A Beoordelen gebitsmodellen 57,02
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) 15,69
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 15,69
F153A Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) 14,18
F154A röntgenfoto d.m.v. hand/pols-foto’s 17,38
F155A Vervaardiging orthopantomogram 27,74
F156A Beoordeling orthopantogram 16,26
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 17,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 48,51
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 17,38
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 48,51
F161A Meerdimensionale kaakfoto 134,49
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 56,04
F411A* Plaatsen beugel categorie 1 106,53
F421A* Plaatsen beugel categorie 2 111,42
F431A* Plaatsen beugel categorie 3 128,49
F441A* Plaatsen beugel categorie 4 136,89
F451A* Plaatsen beugel categorie 5 389,01
F461A* Plaatsen beugel categorie 6 527,59
F471A* Plaatsen beugel categorie 7 511,25
F481A* Plaatsen beugel categorie 8 342,20
F491A* Plaatsen beugel categorie 9 410,81
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak 88,73
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 26,97
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 26,97
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 26,97
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 26,97
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 30,82
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 38,53
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 38,53
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 46,23
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 57,79
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (categorie 1 t/m 9) 26,97
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 26,97
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 30,82
F533A Nacontrole beugel 6, 9 38,53
F611A* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur    ­ 113,27
F612A Plaatsen intermaxilaire correctieveren Kostprijs
F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,22
F721A Trekken tand of kies 42,03
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31,38
F723A* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 76,32
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie 12,56
F811A* Reparatie of vervanging van beugel 26,78
F812A* Herstel of vervanging van retentie-apparatuur 35,29
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 35,29
Code     ­
Prestatie   Tarief
F121A Eerste consult 21,29
F122A Vervolg consult 21,29
F123A Controlebezoek 12,91
F124A Second opinion 100,86
F125A Maken gebitsmodellen 27,78
F126A Beoordelen gebitsmodellen 57,02
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) 15,69
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 15,69
F153A Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) 14,18
F154A röntgenfoto d.m.v. hand/pols-foto’s 17,38
F155A Vervaardiging orthopantomogram 27,74
F156A Beoordeling orthopantogram 16,26
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 17,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 48,51
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 17,38
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 48,51
F161A Meerdimensionale kaakfoto 134,49
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 56,04
F411A* Plaatsen beugel categorie 1 106,53
F421A* Plaatsen beugel categorie 2 111,42
F431A* Plaatsen beugel categorie 3 128,49
F441A* Plaatsen beugel categorie 4 136,89
F451A* Plaatsen beugel categorie 5 389,01
F461A* Plaatsen beugel categorie 6 527,59
F471A* Plaatsen beugel categorie 7 511,25
F481A* Plaatsen beugel categorie 8 342,20
F491A* Plaatsen beugel categorie 9 410,81
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak 88,73
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 26,97
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 26,97
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 26,97
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 26,97
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 30,82
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 38,53
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 38,53
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 46,23
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 57,79
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (categorie 1 t/m 9) 26,97
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 26,97
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 30,82
F533A Nacontrole beugel 6, 9 38,53
F611A* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur    ­ 113,27
F612A Plaatsen intermaxilaire correctieveren Kostprijs
F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,22
F721A Trekken tand of kies 42,03
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31,38
F723A* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 76,32
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie 12,56
F811A* Reparatie of vervanging van beugel 26,78
F812A* Herstel of vervanging van retentie-apparatuur 35,29
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 35,29
Code    ­
Prestatie   Tarief
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten (uur)    ­ 150,74
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 183,60
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 12.56
Code    ­
Prestatie   Tarief
Z60 Abonnement categorie F per maand          ­ 6,16
Z50 Abonnement categorie E per maand 22,41
Z40 Abonnement categorie D per maand 18,49
Z30 Abonnement categorie C per maand 15,13
Z20 Abonnement categorie B per maand 11,21
Z10 Abonnement categorie A per maand 7,28

 

Indien u de complete lijst van codes en tarieven wilt inzien, klikt u hiernaast op het PDF symbool.

Na iedere behandeling krijgt van ons aan de balie direct de nota mee.

De rekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaats gevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code daar waar een tarief aan is vastgekoppeld, dit tarief is vastgesteld door de overheid.

 

betalingsvoorwaarden.

Voor vragen omtrent nota’s en betalingen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer:
(033) 479 30 11
en vraag dan naar mw. Born.
Ook kunt u een email sturen naar:
info@tandartsencentrum.nl