Periodieke controle

In overleg met u spreken we een vaste periodieke controle termijn af, afhankelijk van uw gebitssituatie.

periodiek-picture1

Wanneer er tijdens de controle extra behandelingen nodig blijken te zijn, maken we daar vervolgafspraken voor.

periodiek-picture2

Aanvullend op de halfjaarlijkse controle kunnen er soms ook röntgenfoto’s gemaakt worden om uw gebit beter te kunnen beoordelen op op de plekken die met de blote oog niet zichtbaar zijn.